-->

School voor Magnetiseren &
Ontwikkeling van Hogere Vermogens

Wij leven allen in een tijd, waarin wij ons bewust kunnen worden van de grote mogelijkheden van de mens. Het is tevens een tijd, waarin steeds meer mensen zich bewust worden van hun hooggevoeligheid en daardoor moeite hebben om goed met zichzelf en hun omgeving om te gaan.

Dikwijls spelen dezelfde patronen al vanaf de vroege jeugd een rol, zonder dat voldoende inzicht in deze patronen is ontstaan, maar het is mogelijk, om deze hooggevoeligheid als kracht te gaan gebruiken.

Dit betekent, dat wanneer wij hier beter mee willen leren omgaan, wij ons bewust moeten worden van de onverbrekelijke samenhang tussen lichaam, ziel en geest.

De school beoogt met haar opleiding de bewustwording te bewerkstelligen van- en het leren meester worden over- ingeschapen hogere vermogens, zoals aanvoelingsvermogen, heldervoelendheid, helderziendheid en helderweten.

Voor diegenen die na het 1e jaar tot de conclusie zijn gekomen, dat zij het beroep van nieuwetijds-therapeut c.q. energetisch therapeut willen gaan uitoefenen, wordt bij voldoende deelname een 2e jaar georganiseerd, waarin ook het energetiseren (het belevendigen van de chakra's) aan bod komt. Ook individuele begeleiding behoort tot de mogelijkheden. Aan het eind van de opleiding ben je dan in staat dit beroep zelfstandig uit te oefenen, ofwel als aanvullende therapie in eigen beroep aan te wenden.

Aan het eerste jaar is een getuigschrift verbonden.

Aan de voltooide opleiding is het Certificaat verbonden dat wordt uitgereikt aan diegenen die het examen 'werken met energie' en eventueel het tentamen anatomie/fysiologie met goed gevolg hebben afgelegd en de werkopdrachten over de syllabussen hebben ingeleverd.

Het eerste jaar van de opleiding zal óók mensen aanspreken die hun leven een positieve wending willen geven, maar niet streven naar het certificaat. Deelname aan het eerste jaar van de opleiding houdt dus niet de verplichting in, dat men ook deelneemt aan het examen!

Na het 1e jaar kan met zich aansluiten bij de Kring van Nieuwetijdstherapeuten.

Toelatingseisen: de cursus is geschikt voor iedereen die van goede wil is en over gezond verstand beschikt. Van de cursist wordt wel verwacht, dat hij een duidelijke motivatie heeft voor de opleiding en de bereidheid heeft zich actief in te zetten voor het groepsproces.

Maximaal 10 deelnemers per groep.

 

Paula Adelaar geeft instructie